insert_pixel_code_here

כנס תזונה מונעת איחוד כוחות 2015​

בשנת 2016 סיימתי את התזה ואת התואר השני שלי באוניברסיטה העברית ירושלים, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות.

התזה שלי עסקה בנושא השמנת ילדים, בצעתי מחקר על תכנית "קטן עלי" - תכנית המטפלת בהשמנת ילדים ומתבגרים בעיר חדרה, ישראל. בכנס השנתי של "תזונה מונעת איחוד כוחות" הצגתי את תוצאות המחקר ומהלכו.

מירי חדד – המרכז למניעת השמנה ותזונת ספורט | קליניקה בתל אביב: מרכז טיפולי 'תנו אות' אבן גבירול 2 | קליניקה בחדרה: מרכז בסט מדיקל, שערי חדרה   |  050-3082424   |   miri@mirihadad.com

מירי חדד - המרכז למניעת השמנה ותזונת ספורט

Mועדון הMאמנים והDיאטניות