insert_pixel_code_here

טבעונות ומאמץ גופני – פורום תזונת ספורט 10.2015​

לעמותת עתיד – עמותת הדיאטנים הקליניים ישנם פורומים מקצועיים שונים וביניהם פורום תזונת ספורט שאני חברה בו.

באחד המפגשים העברתי לפורום הרצאה בנושא טבעונות ומאמץ גופני, מהם האתגרים התזונתיים בתפריט של הספורטאי הטבעוני. בפורום חברים דיאטנים קליניים מוסמכים מטעם משרד הבריאות.

מירי חדד – המרכז למניעת השמנה ותזונת ספורט | קליניקה בתל אביב: מרכז טיפולי 'תנו אות' אבן גבירול 2 | קליניקה בחדרה: מרכז בסט מדיקל, שערי חדרה   |  050-3082424   |   miri@mirihadad.com

מירי חדד - המרכז למניעת השמנה ותזונת ספורט

Mועדון הMאמנים והDיאטניות